20/05/19 - 8:00

  יחידות עכשיו מינ' יומי בשעה מקס' יומי בשעה
טמפרטורה °C 20.5 15.4 5:43 20.6 8:00
לחות % 79 79 7:54 89 3:40
עומס חום °C 21.2 -- -- 21.1 7:55
אפקט צינון הרוח °C 20.5 15.6 5:24 -- --
נקודת הטל °C 16.7 13.3 5:30 16.7 0:00
לחץ אטמוספרי - בפני הים מיליבר 1014.5 1012.7 1:25 1014.6 7:59
מגמת הלחץ Rising Slowly -- -- -- --
קרינה סולארית וואט/מ^2 350 -- -- 350 7:59
אידוי - יומי מצטבר מ"מ 0.25 -- -- -- --
זריחה ושקיעה זריחה בשעה 5:42 שקיעה בשעה 19:34
                 

רוח

יחידות עכשיו משב יומי מירבי בשעה רוח מכיוון - גרפי
מהירות הרוח קמ"ש 0.0 9.7 0:54
רוח מכיוון ESE, 122 דקה אחת 10 דקות
מהירות רוח ממוצעת קמ"ש -- 0.0 0.8
משב רוח מירבי קמ"ש -- 0.0 4.8
                 
                 

משקעים

יחידות יומי מערכת זו חודשי עונתי עצמת גשם ממ/שעה עכשיו עצמת שיא ממ/שעה יומית בשעה
  מ"מ 0.0 0.0 0.0 550.2 0.0 0.0 ----
                     
חודשי ושנתי טמפרטורה לחות לחץ אטמוספרי מהירות רוח ק.סולארית אידוי
°C % מיליבר קמ"ש וואט/מ^2 מ"מ
מינ' מקס' מינ' מקס' מינ' מקס' מקס' מקס' מצטבר
החודש 12.6 37.4 13 93 1003.2 1016.5 48.3 1097 96.27
שנה זו 5.6 37.4 13 94 1000.9 1026.7 82.1 1269 469.90

 

מצב סינופטי עדכני - לחצו על התמונה להגדלה

תמונת לווין עדכנית - לחצו על התמונה להגדלה