מתעדכן פעם ביום


טמפ' ב-30 הימים האחרונים

לחות ב-30 הימים האחרונים

לחץ ב-30 הימים האחרונים

גשם ב-30 הימים האחרונים

משבי רוח מרביים ב-30 הימים האחרונים

קרינה סולארית - 30 הימים האחרונים